Що е хомеопатия

Що е хомеопатия
Оценете статията

Хомеопатията представлява систематичен метод 3а мощно стимулиране на жизнените сили на тялото с цел да се излекува болестта. Основава се на няколко прости, но важни принципа на природата, които са противоположни на общоприетите схващания. Хомеопатия е дума с гръцки про­изход – omeos означава „подобен“, а pathos – „стра­дание“. Следователно хо­меопатия означава „да се лекува с нещо, което причинява ефект, подобен на страданието“. Ако една болест трябва да се лекува с онова лекарство, което, ако бъде дадено на здрав човек, ще предизвика симпто­ми, подобни на тези, които описва болният. С други думи, ако пациент кашля, той ще получи медикамент, който би накарал здрав човек да се разкашля. Погрешно би било хомеопатията да се иденти­фицира с фитотерапията или с други алтернативни методи на лечение. Тя стои на здрава научна основа и използва методи, при които с индивидуално подбрани хомеопатични лекарства се стимулират естест­вените оздравителни реакции на самия организъм. Алтернативен метод, в основата на който стои използването като лекарство на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съот­ветна болест.

Какво я отличава

Важен отличителен белег на хоме­опатията спрямо официалната медицина е, че тя е холистичен метод. А това означава, че чо­вешкият организъм се разглежда като една цялостна, взаимос­вързана система и диагнозата се поставя спрямо съвкупността от симптоми. И тъй като всеки един организъм е строго индиви­дуален, важна е него­вата реак­ция към болестотворния агент на емоционално, психическо или физическо равнище. Хомеопатите твърдят, че съществува само една болест – разстройство на жизнена­та енергия. Именно тази дисхармония се изразява в различни оплаква­ния на различни нива в организма. А самите оплаквания зависят от вро­дената предразположеност на всеки отделен човек към определени заболявания. От което твърдение следва, че болестта протича по различен начин при отделните индивиди. Друг важен принцип е този на „безкрайно малка­та доза“. Което ще рече, че лечени­ето трябва да се извършва със суб­станция, вземана от болния в много ниска концентрация. Приемът на лекарството не се повтаря, докато ефектът от първата доза не бъде изчерпан.

Натурални медикаменти

Хомеопатичните лекарства се при­готвят по строго определен научен метод с изцяло естествени състав­ки с растителен, Животински или минерален произход. Тези медика­менти са световно признати, като много често наричат хомеопатията „нежна медицина“, факт, дължащ се на изключително щадящото дейст­вие на лекарствата спрямо организма на човека, както и липсата на каквато и да е токсичност. Специ­алната технология на получаване на лекарствата се нарича потенциране с последваща динамизация.

 

ПОДХОДЯЩА Е ЗА БРЕМЕННИ

Хомеопатията е наука за човека, лечение, което се движи по физичните закони на живата природа чрез силата на резонанса. Както има едно здраве, така има и една болест. Човешкият организъм просто търси различни начини за нейното изявяване. Хоме­опатията търси причината за появата на дискомфорта в тялото, емоциите или психи­ката на човека. Работейки чрез принципите на подобието, хомеопатичното лечение не потиска симптомите, а стимулира Всички системи в организма да се справят с въз­никналия проблем. И това става, когато организмът се опитва да се освободи от всичко, което му пречи да се чувства здрав. На езика на хомеопатията този процес се нарича „лечебна криза“ и може да бъде свързан със засилване на някои от симптомите или поява на нови, които спомагат за лечебния процес. Око­то на опитния хомеопат би могло да раз­личи тези нюанси в състоянието на пациен­та и да реагира спрямо конкретния случай.

Кога може да излекува?

• сутрешно прилошаване и гадене

• главоболие

• безсъние

• поява на болки в ставите, костите, гръбначния стълб и кръста

• отоци

• левкорея и други възпаления на пикочо-половия тракт

• настинки и грип

• емоционален дискомфорт, свързан с притеснения относно бременността и раждането

• депресия

Хомеопатичните лекарства биха могли да бъдат използвани и преди самото раждане или след него в различни случаи

• за стимулиране на контракциите

• появата на разкъсвания и кръвоизливи

• при хирургическа намеса (раждане чрез цезарово сечение)

• при появата на дискомфорт и усложнения вслед­ствие употребата на анестезиращи средства по време на раждането

• следродова депресия

• при възпаления на гърдите по време на кърмене

 

Принципи и закони

Един от основните принципи е, че медицинско лечение се осъществява в съответствие с оп­ределени закони на лекуването, съществуващи в природата. Никой не може да лекува извън тези закони.

Няма болести като такива – има болни индивиди.

Една болест винаги е динамична по природа. Следователно лекарството трябва също да е в динамично състояние, ако искате то да лекува.

Пациентът има нужда само от едно определе­но лекарство на даден етап от неговото заболя­ване и от никакво друго. Докато не бъде открито точното лекарство, той няма да се излекува, в най-добрия случай състоянието му временно ще се облекчи.

 

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *