Отслабване: Четири изпитания, които бележат трудния път