Лечебните свойства на цветята

Днес хората се доверяват повече на фармацефтиката и пият какви ли не лекарства за главоболие или зъбобол, кашлица, напреже­ние и т.н. Да обаче в следствие на това е възможно да се появят алер­гични реакции и различни ендокринни нарушения, а главното е, че неутрализи­райки симптомите, лекар­ствата разрушават естествената саморегулация на организма, заложена в нас от природа­та. Представителите на натуралната медицина твърдят, че най- важното е да се помогне на организ­ма да възстанови процеси­те на саморегулация. Тога­ва той сам ще може да се спра­ви с болестите и да се вър­не към естественото си състояние на хармония.

Представителите на официалната медицина не са единодушни, доколко тези методи имат ефект, но все повече от тях включват тези средс­тва в комплексното лечение на заболяванията. Най- краси­вият алтернативен метод за лечение е терапията с цветни есенции на д- р Бах.

Флоротерапията или просто казано те­рапия с настойки от цве­тя е разработена през 30-те години на миналия век от английският биолог и хомеопат Едуард Бах. Същността на теория­та е следната: докато рас­тат цветята акумулират в себе си положителна енер­гия, която те освобождават след като бъдат откъснати и така насищат пространството с положителна енергия. Та­зи енергия регулира емоци­оналното, а чрез него и фи­зическото състояние на човека. Според доктор Бах, както и според един от основните принципи в хомеопатията в центъра на лечението трябва да бъде болният, а не болестта. Лечението трябва да внесе хармония в душевното състояние на човека, тъй като всички бо­лести и проблеми със здра­вето са пряко свързани с това, как възприемаме околния свят, и са предиз­викани от отрицателните емоции, които нарушават хармонията между тяло­то и духа.

Във флоротерапията на Бах се използват цветните есенции на 38 растения. Всяко растение отговаря на основните характерис­тики на психиката. Когато есенциите са подходящо съчетани, въздействат на духа и връщат хармония­та в тялото, а заедно с нея и неговото душевно и фи­зическо здраве. Според Бах, за да са добре тялото и умът, те трябва да са в равновесие.

Демир бозан билки за бъбреци

За приготвяне на настойките се използват цве­товете на определени видо­ве растения, растящи в екологично чисти райони. Берат се по време на цъфтежа, обикновено на разсъмване в сух и слънчев ден. Билките не се пипат с гола ръка. При бране се използва ръкавица, събират се в платнени торбички и вед­нага се поставят в стък­лени съдове с изворна или минерална вода. След това се излагат на силно слънце за 3- 4 часа, докато цветовете започнат да увяхват. Тогава се изваждат от водата, ко­ято вече е обогатена с озд­равителната им сила, водата се прецежда в друг стъклен съд и се долива със същото количество ракия или коняк. Няколко капки от тази течност се накапват в малко стъкле­но шише от 10 мл. и се до­пълва с вода. По 2- 3 капки от този екстракт се капват в 100 мл. вода, пие се 3- 4 пъти дневно продължително време, докато се получат желаните резул­тати.

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *