Лечебните свойства на цветята-1

Флоротерапията е разновид­ност на хомеопатията, със свои характерни особености.

1. За приготвяне на хомеопатичните препарати се използват най- различни вещества с естествен про­изход. Това могат да бъдат минерали, камъни, животни, насекоми, расте­ния, дори и химически вещес­тва. Да речем, че дълго време сте се лекували с аналгин. В такъв случай хомеопатът ще ви предпи­ше силно разреден аналгин, за да се пречисти организ­ма от това вещество.

Флоротерапия­та използва само диворас­тящи, неотровни расте­ния, чиито лечебни свойст­ва не са очевидни: те не са лекарствени растения и не се използват за храна.

2. Във флоротерапията се използват само напълно разцъфнали­те цветя. Според натурфилософията се смята, че цве­тът е най- висш стадий от развитието на растение­то и носи максимално енер­гия. Бах нарича тази енер­гия душа на растението.

3. Есенциите за флоротерапия се приготвят по различен начин от хомеопатичните средства. Цветните есенции на Бах се приготвят само с разреждане, без раз­клащане.

В хомеопатията е важен начина на приготовление на лекарството, а не съставките (по принцип, вся­ко вещество може да ста­не хомеопатично), многократното разреждане на препарата в дестилирана вода и най- важното- старателно стриване и разклащане на лекарствената основа с разтворителя, при всяко разреждане. При това водата об­разува голяма група молекули, наречени кластери, които съх­раняват информацията за изходното лекарствено ве­щество, даже в силно раз­редени водни разтвори. На практика, в единица обем от тези разтвори не се съдържа нито една молекула от изходното вещество, но това не намалява лечебното му дейс­твие, а напро­тив, многократно се уве­личава.

“Фигурин

Маркери на емоциите

Отдавна се знае, че емоциите оказват влияние върху здравословното със­тояние. Ако това влияние е силно изра­зено, лекарите говорят за психосоматика–  психосоматичните болести са психи­ката и соматиката, то­ест мислите, емоциите и тялото. По- рано към психосоматичните болести причислявали хипертония­та, бронхиалната астма, невродермита, ревматоидния артрит, язвения ко­лит, язвената болест. Днес списъкът с психосоматични болести е значително по- голям.

Флоротерапия с цветнитe есенции на доктор Бах е алтернативен метод на психосоматичната те­рапия. Той твърди, че здравос­ловните проблеми произлизат от отрицателните емоции. Променим ли емоционалното си състояние, ние даваме възможност на организма да оздравее. Негативната емоция, независимо моментна или продължителна винаги причинява дисхармония. А силният стрес, т.е. сис­темното нарушение на енергийните потоци води до емо­ционален блокаж. Това е същността на психосоматиката. В отго­вор на разрушителните емоции първо започват да реагират хормони­те, след това вегетативната систе­ма, после се включват ен­докринната система и те­зи органи, които се явяват биологични маркери на емо­циите: например, стома­хът и черният дроб са био-маркери на страха. Тоест емоциите са пър­вични, а физиологичните реакции вторични. Ако  се повлияе навреме на емоции­те, може да се избегнат фи­зиологичните реакции. Ако негативните емо­ции се задълбочат, възник­ва соматично заболяване, което се лекува дълго, докато не се отстрани емоционал­ната първопричина.

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *