Как ни помага хомеопатията

Както и всеки друг метод на лечение, хомеопатията е мощно такова, което обаче, за да има нужният ефект, трябва да се прилага и изписва от специалист-хомеопат. Много често, както и редица доказателства показват, хомеопатията е спасението на тези, които са опитали всичко друго в алопатията, за да излекуват или облекчат дадено заболяване. С нея мо­гат да се лекуват хора с всякакъв вид заболявания, независимо дали се класифицират като вътрешни, нервни, психиатрични, хирургични, он­кологични, детски или пък инфекциозни.

Хомеопатията обаче не лекува самата болест, а човека, като го разглежда като система от функции, които функции, веднъж разстроени започват да предизвикват редица неприятности или това са точно болестите. Хомеопатията е холистичен метод на лечение. Хомеопатията е много добър метод за профилактика и поддържа­не на добро здраве.

Чрез приложението й могат да се коригират “дреб­ните“ функционални смущения и оплаквания дълго преди да се появят сериозни заболявания и патологични промени в органите и така бо­лестите да се пресекат в самото им начало. На пове­чето от нас е добре познато усещането за вътрешен дискомфорт и че „нещо не сме добре“, а в същото време обективните лабораторни и физикални изследвания не показват нищо обезпокоително. Точно това е моментът, когато трябва да се погрижим за здравето си. Нашето тяло не ни лъже и ако свикнем да го слушаме и да му обръщаме нужното внимание, ще си спестим много страдания.

Демир бозан 6 билки за нерви, които ще ви избавят от страхове и паник атаки

Най-ценното нейно качество е, че е напълно щадящ метод, което дава възможност да се използва при деца, дори новородени и бременни, без риск от странични действия. При малките деца особено, които сега изграждат своята имунна система и се случва по-често да боледуват е много по-добре да бъде използвана именно хомеопатия. Тя коригира превърнали се почти в хронични състояния, като склонност към чести инфекции – отити, бронхити, пневмонии; поведенчески проблеми; изоставане в раз­витието; нощно напикаване и др. Чрез навременното лечение в ранна детска възраст би могло да се намали или напълно премахне влиянието на прекараните от предишните поколения тежки заболявания като туберкулоза, рак, диабет, сифилис или гонорея, които са оставили своя отпечатък.

Единствено хомеопатията предлага много ефикасно лечение на със­тояния, възникнали от силен стрес при деца и възрастни – преко­мерна уплаха, загуба на близък човек и др.

Хомеопатичните лекарства се прилагат много успешно по време на бременността и раждането и при нужда в послеродовия период. За жената в климактериума хомеопатията също може да предложи ефи­касна помощ.

При тежко и нелечимо болни може да облекчи страданията и да удължи живота.

По своя начин на въздействие и постижения, хомеопатията има зна­чителни предимства пред алопатията, както и в определени аспекти пред някои други лечебни методи:

тя лекува целия човек, като обхваща всичките му оплаквания, а не само отделни негови симптоми и „болести“
• лекува и премахва причината за болестта, а не потиска само сим­птомите
• няма възрастови ограничения и противопоказания
• хомеопатичните лекарства не са токсични и не се натрупват в ор­ганизма както обикновените (алопатични) лекарства
• не се развива лекарствена зависимост и привикване
• хомеопатичните лекарства не действат просто чрез внасяне в ор­ганизма на определени химични вещества, както това става при ало­патичните лекарства, а стимулират собствените защитни сили на орга­низма и лечението протича по естествен начин, в съответствие с при­родните закони
• поради специфичния начин на действие на хомеопатичните лекарства, при инфекциозни заболявания болестотворните микроорганизми не могат да развият устойчивост към тях така, както това става при антибиотиците
• с хомеопатия могат да се лекуват последствия от травми – фи­зически или психически – станали преди много време – месеци и дори години (например нощно напикаване след силна уплаха, страхова нев­роза след засядане в асансьор, главоболие или епилепсия след трав­ма на главата и др.)
• хомеопатичният преглед и лечение дават възможност на човек да обърне повече внимание на някои страни на живота си, които до този момент не е забелязвал. Така хомеопатията спомага за развитието на едно по-голямо осъзнаване и отговорност към самия себе си.
• хомеопатичното лечение е по-евтино в дългосрочен план
• при производство на хомеопатични лекарства не се отделят вред­ни вещества в околната среда – т.е., то е екологически чисто и освен това щади природните ресурси
• при много ежедневни ситуации, прилагането й е лесно усвоимо и дава бърз резултат: настинки и грипоподобни заболявания, някои трав­ми и др.

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *