Цикъл след извънматочна бременност. Ранни симптоми и цветна бременност