Лечебните свойства на цветята-3

 Чрез цветните есенции на д-р Бах отрицателните емоции се превръщат в положителни. В случай на самота, когато човек  живее в свят, пъ­лен с опасности, страхува се да не ос­тане сам, но едновременно с това се страхува от ком­панията на приятели и поз­нати, с които не се чувства комфортно. Страх го е от тъмнината или болести, […]
Чети нататък!…

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Лечебните свойства на цветята-2

Флоротерапевта трябва да определи точно кое от 38-те цветя на Бах е подходящо за даден пациент. Това става с поверителен разго­вор между двамата, като е важно да се улови основната негативна емоция на чове­ка. Счита се, че всички не­гативни емоции произлизат от чувството за страх. След това се изби­рат най- малките дози цветна есенция. Ако […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Лечебните свойства на цветята-1

Флоротерапията е разновид­ност на хомеопатията, със свои характерни особености. 1. За приготвяне на хомеопатичните препарати се използват най- различни вещества с естествен про­изход. Това могат да бъдат минерали, камъни, животни, насекоми, расте­ния, дори и химически вещес­тва. Да речем, че дълго време сте се лекували с аналгин. В такъв случай хомеопатът ще ви предпи­ше силно разреден […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Лечебните свойства на цветята

Днес хората се доверяват повече на фармацефтиката и пият какви ли не лекарства за главоболие или зъбобол, кашлица, напреже­ние и т.н. Да обаче в следствие на това е възможно да се появят алер­гични реакции и различни ендокринни нарушения, а главното е, че неутрализи­райки симптомите, лекар­ствата разрушават естествената саморегулация на организма, заложена в нас от природа­та. Представителите […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!