Хронично болни от шума и суетата

Съвременният човек не слуша себе си, не слу­ша другите, въобще ни­що не слуша. Толкова много шум, толкова мно­го информация нахлува в него. Мобилни телефони, интернет, он-лайн връзки всичко това ни лишава от тишина, така необходима понякога да си поговори сами със себе си. Но ето сега вече и истински­ят въпрос: болест ли е това? Руски […]
Чети нататък!…

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!