По- голяма смъртност от обезболяващи, отколкото от наркотици

Статистика сочи, че смъртността заради предозировка на лекарства се е уве­личила три пъти за последни­те 10 години. Около 65% от леталните случаи са резултат от предозиране на опиоидни обезболя­ващи. За същия период се е увеличил и броят на рецептите, предпис­ващи препарати като метадон, оксиконтин, викодин. В резултат на това е нараснало количеството на смъртни случаи. […]
Чети нататък!…

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!