Бягайте от суетата като от огън

Ненужната активност, суетене, които присъст­ват на работа и в дома са причина за „изсъхване“ на мозъка. За това говорят невролозите, изследвайки със­тоянието на хора, наблюдавани в продължение на го­дини. Как да се спасим от това тревожно явление? Украсете работното място с приятни цветове и пред­мети – картини, цветя, вещи, които могат да ви вдъхновят. Същото […]
Чети нататък!…

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Хронично болни от шума и суетата

Съвременният човек не слуша себе си, не слу­ша другите, въобще ни­що не слуша. Толкова много шум, толкова мно­го информация нахлува в него. Мобилни телефони, интернет, он-лайн връзки всичко това ни лишава от тишина, така необходима понякога да си поговори сами със себе си. Но ето сега вече и истински­ят въпрос: болест ли е това? Руски […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!